IBC SULAMA SİSTEMLERİ

SULAMA SİSTEMLERİ

• Damla sulama sistemlerinin Ön Etüdü, Planlanması, Projelenmesi, Araziye Uygulanması,
• Yağmurlama sulama sistemlerinin Ön Etüdü, Planlanması, Projelenmesi, Araziye Uygulanması,
• Center-Line Pivot(Dairesel-Doğrusal Hareketli Pivot) sulama sistemlerinin Ön Etüdü, Planlanması, Projelenmesi, Araziye Uygulanması,
• Peyzaj alanlarının sulama sistemlerinin Ön Etüdü, Planlanması, Projelenmesi, Araziye Uygulanması,
• Don olayından korunmak için sulama sistemlerinin kurulması,

Sulama Sistemleri

IBC SULAMA SİSTEMLERİ