IBC SULAMA SİSTEMLERİ

SULAMA İŞLETMECİLİĞİ

• Sulama sistemlerinin işletmeciliği,
• Sulama programlarının yapılması,
• Sulama sistemlerinde performans değerlendirmesinin yapılması,
• Fertigasyon (sulama+gübreleme) programlarının hazırlanması ve uygulanması,

Sulama İşletmeciliği

IBC SULAMA SİSTEMLERİ